Mainonnalla BKT nousuun

Juuri valmistuneen selvityksen mukaan mainonnalla on yhä merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan yli kuudella eurolla jokaista mainontaan käytettävää euroa kohti. Mainonnan hyödyt näkyvät myös mm. työllisyydessä, innovatiivisuudessa ja palvelujen rahoituksessa. Mainonta kasvaa hurjasti erityisesti internetissä, jossa suurimpia mainostajia ovat pikavippejä tarjoavat yhtiöt.

Mainonnan yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia selvitti Deloitte. Value of Advertising on raportti, jollaista ei ole aiheesta Euroopan unionin laajuisesti aiemmin tehty. Deloitte sai toimeksiannon Mainostajien Liiton kattojärjestöltä World Federation of Advertisersilta ja usealta muulta alan toimijalta. Suomessa rahoittajana toimi Sanoma.

Kansainvälisen selvityksen tulokset kertovat, että mainonta kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta useita miljardeja euroja ja luo maahan 50 000 työpaikkaa. Tämä on kaksi prosenttia koko työmarkkinasta. Euroopan unionin alueella mainonnan työpaikkoja syntyy noin kuusi miljoonaa, siis 2,6 prosenttia työmarkkinasta.

Value of Advertisingin tulokset voidaan tiivistää kolmeen osa-alueeseen: taloudellisiin vaikutuksiin, työllisyysvaikutuksiin ja sosiaalisiin etuihin. Nousevan bruttokansantuotteen lisäksi mainonta vaikuttaa positiivisesti talouteen, sillä sen ansiosta kilpailu lisääntyy ja kuluttajat saavat tietoa palveluista ja tuotteista. Kysyntä kasvaa ja valikoimaa tulee lisää, mikä kannustaa yrityksiä toimimaan innovatiivisesti ja kehittämään tarjontaansa monipuolisemmaksi.

Mainonnan työllistävä vaikutus puolestaan näkyy sitä kautta, että mainonnan tuotannon parissa työskentelevien lisäksi osa työpaikoista on mainonnan rahoittamia. Niin ikään osa työpaikoista syntyy mainonnan välillisestä vaikutuksesta.

Mainonta tarjoaa sosiaalisia etuja, sillä mediapalvelut ovat osaksi tai jopa kokonaan sen rahoittamia. Mainonnan ansiosta kuluttajat saavat nauttia tiedonvälityksestä ja viihdesisällöistä ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Hakukoneet ja ulkomainonta säästävät aikaa sekä helpottavat arkea. Ilman mainontaa esimerkiksi kulttuuritapahtumat ja ammattilaisurheilu kärsisivät taloudellisesti.

Selvitys osoittaa, että mainonta on talouden moottori, josta on hyötyä yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että suomalaisissa yrityksissä mainonta on alihyödynnetty investointi.